znajdĹş:

Bibliografia

Bubnicki Z., Podstawy informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993

Mucek J., Podstawy projektowania systemów informatycznych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1991

Muhlemann A.P., Oakland, Lockyer K.G., Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania CASE, Helion, Gliwice 1997

Eberts R., User Interface Design, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1994

Nielsen J., Usability Engineering, Academic Press, New York 1993

Ravden S. J., Johnson G. I., Evaluating Usability of Human – Computer Iterfaces, Lista kontrolna oceny ergonomicznej interfejsu użytkownika, Wiley, New York, 1989