znajdĹş:

Pozyskiwanie wymagań

Przykładowymi udziałowcami systemu

Pozyskiwanie wymagań jest etapem najbardziej podatnym na wprowadzenie błędów, dlatego etap ten musi zawierać w sobie proces walidacji i weryfikacji wymagań. Przez walidację, jak pisze Górski (1999), rozumiemy działania mające na celu upewnienie się, że wymagania właściwie odzwierciedlają oczekiwania wszystkich istotnych udziałowców systemu - czyli każdego, kto ma uzasadnione prawo do wywarcia wpływu na ostateczny kształt systemu. Przykładowymi udziałowcami systemu są:

użytkownicy końcowi, którzy są głównym źródłem wymagań funkcjonalnych,

wyższe kierownictwo, które formułuje cele biznesowe systemu,

stratedzy biznesu, którzy przewidują wykorzystanie systemu w dłuższych okresach,

kierownik pielęgnacji, który bierze pod uwagę niezawodność, dostępność i funkcje diagnozy błędów i konserwacji,

kierownik marketingu, który bierze pod uwagę nowe cechy produktu,

kierownik finansowy, który rozważa koszty, organizacje, departamenty lub osoby uwzględniające bezpieczeństwo systemu.

Niezgodnie przyjętym standardem), niejasnych

Weryfikacja wymagań oznacza działania mające na celu niedopuszczenie do wymagań źle wypowiedzianych (np. niezgodnie z przyjętym standardem), niejasnych, nieprecyzyjnych, sprzecznych z innymi a także nadmiarowych.

Pozyskiwanie wymagań

Ustalenie zakresu specyfikacji

Przygotowanie fazy pozyskiwania wymagań

Powrót do Specyfikacji wymagań systemowych