znajdĹş:

Ustalenie zakresu specyfikacji

Projektów informatycznych należałoby

W wyniku fazy pozyskiwania otrzymamy pewną grupę wymagań którą należy ograniczyć jedynie do tych wymagań, które leżą w obszarze specyfikacji projektu. Inaczej może to doprowadzić do sytuacji kiedy dodatkowe wymagania spoza zakresu projektu zostaną uznane za ważne i prowadzą do dodatkowego kosztu budowy oraz dodatkowego wzrostu rozmiaru i złożoności systemu wynikowego. Dla projektów informatycznych należy określić definicję zakresu projektu tak aby projekt powstawał w kontekście planowania strategicznego i wynikał z określonych celów biznesowych. Pozwoli to na:

zidentyfikowanie niezbędnych z punktu widzenia biznesu cech systemu,

ustalenie względnych priorytetów projektu,

określenie harmonogramu i budżetu osiągania celów biznesowych,

zidentyfikowanie wyższych warstw zarządzających, które będą odpowiedzialne za system i które powinny wspierać projekt,

zdefiniowanie zakresu w terminach funkcji, które mają być realizowane przez system.

Powodu waga ustalenia strategicznego kontekstu

Jeżeli zakres projektu zostanie jawnie określony, stworzy to kontekst, w ramach którego mogą być zrozumiane główne funkcje systemu oraz identyfikacja i zrozumienie zarówno roli jak i potrzeb użytkowników systemu. Dlatego też waga ustalenia strategicznego kontekstu projektu jest szczególnie istotna.

Pozyskiwanie wymagań

Ustalenie zakresu specyfikacji

Przygotowanie fazy pozyskiwania wymagań

Powrót do Specyfikacji wymagań systemowych

wymagań

  • na: